Ochrona danych
osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Beata Komińska
iod3_oswiata@um.poznan.pl


Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Monika Danielak – Romańczyk
iod5_oswiata@um.poznan.pl


Informacja o przetważaniu danych osobowych
Informacja o przetważaniu danych osobowych kontrahentów
Informacja o przetważaniu danych osobowych w zakresie wizerunku dzieci i rodziców