Pracownicy
nasza kadra
W naszym przedszkolu najważniejsze jest dobro dziecka. Wszyscy pracownicy starają się realizować to hasło w codziennej pracy.

Dziećmi głównie zajmują się nauczyciele:

  • Dyrektor placówki posiada awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego,
  • 2 nauczycielki awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego,
  • 5 nauczycielek awans zawodowy nauczyciela mianowanego,
  • 1 nauczycielka w trakcie odbywania stażu na nauczyciela kontraktowego.

Wychodząc z założenia, że tylko dobrze funkcjonujący zespół nauczycieli może osiągać sukcesy w pracy dydaktyczno - wychowawczej, rozwiązywać problemy, wprowadzać zmiany i ulepszenia, dążymy do tego, aby wszystkie nauczycielki miały stworzoną możliwość śledzenia najnowszych trendów w wychowaniu i nauczaniu oraz doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nauczycielki dbają o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci, prowadzą pracę dydaktyczno - wychowawczo- opiekuńczą, przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole i życia w społeczeństwie.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola tj. księgowość, płace, prace biurowe, planowanie posiłków, zaopatrzenie w środki czystości, artykuły spożywcze.

Personel obsługowy dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, prace porządkowe, pomaga w opiece nad dziećmi.