Przedszkole
informacje
Przedszkole Nr 25 mieści się przy ulicy Głogowskiej 97, w budynku Parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w otoczeniu starych zabudowań osiedla Świętego Łazarza. Główne wejście do placówki jest od ulicy Lodowej. Budynek posiada jedną kondygnację naziemną – parter oraz kondygnację podziemną (piwnica), w której znajduje się blok żywieniowy, pomieszczenia gospodarcze i kotłownia. Na parterze przedszkola znajduje się hol, szatnie, cztery sale zajęć dla dzieci według zbliżonego wieku, sanitariaty oraz kancelaria.

Przedszkole posiada dwa ogródki z obudowanymi piaskownicami i nowym rekreacyjnym sprzętem sportowym. Dzieci codziennie przy dobrej pogodzie przebywają na świeżym powietrzu, chodzą na spacery i wycieczki. Placówka nasza prowadzi 4 oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Uczęszcza do niej aktualnie 100 wspaniałych przedszkolaków.

Aby zapewnić sprawną organizację pracy nasza placówka czynna jest od godziny 6.00 do godziny 17.00. Przedszkole jest zadbane, czyste, a wszystkie pomieszczenia odpowiednio zagospodarowane i wykorzystane. W każdej sali funkcjonują kolorowe kąciki zabaw, w których znajduje się wartościowy materiał inspirujący dzieci do zabawy i różnych innych działań. Stosownie do pory roku i okoliczności przedszkole jest pięknie dekorowane przez pracowników przedszkola. Zarówno nauczycielki jak i pozostały personel pomocniczy zawsze jest wśród dzieci służąc im radą i pomocą, rozwiązując ich problemy i zapewniając dzieciom maksymalne bezpieczeństwo.

Podczas pobytu w przedszkolu nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach grupowych jak i indywidualnych, podczas których dzieci spotykają się z różnymi sytuacjami edukacyjnymi i formami aktywności zdobywając nowe wiadomości i umiejętności. W tym celu wykorzystywane są również odpowiednie środki dydaktyczne oraz różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, tak, aby tematyka przekazywana dzieciom była zawsze im bliska, atrakcyjna i dostępna.
Stworzone wspólnie z dziećmi "Kodeksy postępowania" uczą dzieci rozwiązywania konfliktowych sytuacji bez używania agresji. W każdej sytuacji dnia codziennego staramy się, aby dzieci uczyły się empatii, wzajemnego szacunku, znały swoje prawa i obowiązki, potrafiły dzielić się swoimi emocjami, przeżyciami, zadawać pytania, informować o swoich potrzebach.
Dzieci z oddziału najmłodszego leżakują, a dla starszych dzieci w salach utworzone są kąciki relaksacyjne, w których dzieci mogą odpoczywać. Sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny i różnorodne instrumenty perkusyjne. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie korzystają z kącika komputerowego, gdzie podejmują próby samodzielnej obsługi urządzenia. W przedszkolu podawane są smaczne, zdrowe i urozmaicone posiłki: śniadanie, zdrowa przekąska, I obiad (zupa i dodatki), II obiad (drugie danie).


Między posiłkami podawane są napoje. Dzieci przebywające w przedszkolu najdłużej około godziny 16 otrzymują dodatkowy posiłek. Dzieci uczą się kultury spożywania posiłków. Współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną Nr 1 w Poznaniu, pobliskimi szkołami podstawowymi i przedszkolami, biblioteką. W ramach tej współpracy organizowane są festyny, olimpiady sportowe, lekcje biblioteczne, spotkania rodziców z psychologiem i logopedą.

W przedszkolu działają następujące organy:
  • Dyrektor Przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwala regulaminy swojej działalności, które są zgodne z przepisami prawa i statutem przedszkola. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

Priorytetami w placówce są poszanowanie praw dziecka i tolerancja dla ich indywidualności. Staramy się, aby nasze przedszkolne dzieci otoczone były zawsze szacunkiem, zrozumieniem i wsparciem. Dlatego też każdego dnia podejmujemy wyzwania związane z kształtowaniem osobowości dzieci. Nasze przedszkole jest pierwszym etapem edukacji małych dzieci, w którym każde z nich spotykając dobrego nauczyciela ma szansę osiągnąć dojrzałość szkolną i rozwinąć się na miarę swoich możliwości.