Przedszkole
informacje
Przedszkole Nr 25 mieści się przy ulicy Głogowskiej 97, w budynku Parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w otoczeniu starych zabudowań osiedla Świętego Łazarza. Główne wejście do placówki jest od ulicy Lodowej. Budynek posiada jedną kondygnację naziemną – parter oraz kondygnację podziemną (piwnica), w której znajduje się blok żywieniowy, pomieszczenia gospodarcze i kotłownia. Na parterze przedszkola znajduje się hol, szatnie, cztery sale zajęć dla dzieci według zbliżonego wieku, sanitariaty oraz kancelaria.

Przedszkole posiada dwa ogródki z obudowanymi piaskownicami i nowym rekreacyjnym sprzętem sportowym. Dzieci codziennie przy dobrej pogodzie przebywają na świeżym powietrzu, chodzą na spacery i wycieczki. Placówka nasza prowadzi 4 oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Od 1 września 2021 r. za zgodą Organu Prowadzącego zmieniono ilość miejsc organizacyjnych dla dzieci ze 100 na 90.

Aby zapewnić sprawną organizację pracy nasza placówka czynna jest od godziny 6.00 do godziny 17.00. Przedszkole jest zadbane, czyste, a wszystkie pomieszczenia odpowiednio zagospodarowane i wykorzystane. W każdej sali funkcjonują kolorowe kąciki zabaw, w których znajduje się wartościowy materiał inspirujący dzieci do zabawy i różnych innych działań. Stosownie do pory roku i okoliczności przedszkole jest pięknie dekorowane przez pracowników przedszkola. Zarówno nauczycielki jak i pozostały personel pomocniczy zawsze jest wśród dzieci służąc im radą i pomocą, rozwiązując ich problemy i zapewniając dzieciom maksymalne bezpieczeństwo.

Podczas pobytu w przedszkolu nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach grupowych jak i indywidualnych, podczas których dzieci spotykają się z różnymi sytuacjami edukacyjnymi i formami aktywności zdobywając nowe wiadomości i umiejętności. W tym celu wykorzystywane są również odpowiednie środki dydaktyczne oraz różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, tak, aby tematyka przekazywana dzieciom była zawsze im bliska, atrakcyjna i dostępna.
Stworzone wspólnie z dziećmi "Kodeksy postępowania" uczą dzieci rozwiązywania konfliktowych sytuacji bez używania agresji. W każdej sytuacji dnia codziennego staramy się, aby dzieci uczyły się empatii, wzajemnego szacunku, znały swoje prawa i obowiązki, potrafiły dzielić się swoimi emocjami, przeżyciami, zadawać pytania, informować o swoich potrzebach.
Wszystkie dzieci w ciągu dnia mają możliwość odpoczynku - dzieci z oddziału najmłodszego na leżakach a dzieci starsze w razie potrzeby mogą odpoczywać w kącikach relaksacyjnych w salach. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny i różnorodne instrumenty perkusyjne i inne. W przedszkolu podawane są smaczne, zdrowe i urozmaicone posiłki: śniadanie, zdrowa przekąska, I obiad (zupa i dodatki), II obiad (drugie danie).


Między posiłkami podawane są napoje. Dzieci przebywające w przedszkolu najdłużej około godziny 16 otrzymują dodatkowy posiłek. Współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną Nr 1 w Poznaniu, pobliskimi szkołami podstawowymi i przedszkolami, biblioteką. W ramach tej współpracy organizowane są festyny, olimpiady sportowe, lekcje biblioteczne, spotkania rodziców z psychologiem i logopedą oraz neurologopedą.

W przedszkolu działają następujące organy:
  • Dyrektor Przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwala regulaminy swojej działalności, które są zgodne z przepisami prawa i statutem przedszkola. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

Priorytetami w placówce są poszanowanie praw dziecka i tolerancja dla ich indywidualności. Staramy się, aby nasze przedszkolne dzieci otoczone były zawsze szacunkiem, zrozumieniem i wsparciem. Dlatego też każdego dnia podejmujemy wyzwania związane z kształtowaniem osobowości dzieci. Nasze przedszkole jest pierwszym etapem edukacji małych dzieci, w którym każde z nich spotykając dobrego nauczyciela ma szansę osiągnąć dojrzałość szkolną i rozwinąć się na miarę swoich możliwości.Przedszkole nr 25 ul. Głogowska 97
60-265 Poznań

tel.: 61 866 59 57