Statut
przedszkola
STATUT PRZEDSZKOLA NR 25
Pobierz TU załącznik
Instrukcja
procedury
INSTRUKCJA PROCEDURY WYDAWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 25
Pobierz TU załącznik
Koncepcja
przedszkola
KONCEPCJA PRACYPRZEDSZKOLA NR 25
Pobierz TU załącznik
Regulamin
Rady Rodziców
REGULAMIN RADY RODZICÓW W PRZEDSZKOLU NR 25
Pobierz TU załącznik
Polityka
ochrony dzieci
POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 25 W POZNANIU
Pobierz TU załącznik
Regulamin
Wycieczek
REGULAMIN WYCIECZEK
Pobierz TU załącznik