Ramowy
rozkład dnia
Godziny Działania
6.00 - 8.00Przyprowadzanie dzieci do przedszkola, czynności organizacyjne, swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze, obserwacje dzieci zajęcia dodatkowe wg harmonogramu.
8.00 - 8.30ćwiczenia poranne zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
8.30 - 9.00czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
9.00 - 9.30śniadanie zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
9.30 - 10.30wspieranie rozwoju dzieci przez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
10.30 - 11.15zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe w sali
11.15 - 11.30czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku
11.30 - 12.00obiad
12.00 - 13.00Zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy swobodne w sali lub leżakowanie w oddziale najmłodszym
13.00 - 13.30Odpoczynek przy bajce czytanej przez nauczyciela, przy muzyce poważnej, relaksacyjnej, przygotowanie do obiadu zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
13.30 - 14.10II obiad zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
14.10 - 17.00Odbieranie dzieci z przedszkola, zabawy swobodne na dywanie i przy stolikach, praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze, obserwacje dzieci, czynności porządkowe i organizacyjne zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
Zajęcia
dodatkowe
Placówka oferuje zajęcia dodatkowe takie jak:
  • rytmika dla wszystkich dzieci
  • język angielski dla wszystkich dzieci
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci 5 – letnich i 6 – letnich
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci 5 i 6 - letnich
  • religia dla dzieci 5 i 6 - letnich (za zgodą rodziców)
  • tańce (płatne przez rodziców)
  • piłka nożna (płatne przez rodziców)
  • Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje w danej dziedzinie.
W związku z pandemią i obowiązującym reżimem sanitarnym, od września 2020 roku większość zajęć dodatkowych została zawieszona do odwołania.