Projekt edukacyjny

W dniach 05.12. – 09.12. br. nasze przedszkole brało udział w autorskim projekcie edukacyjnym pt. “Tydzień wielokulturowy”. Celem projektu było poznanie i zrozumienie pojęcia wielokulturowości oraz kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka wśród dzieci –  cel bardzo ważny, ponieważ do naszego przedszkola uczęszcza ponad 20 dzieci obcokrajowców, w tym większość stanowią obywatele Ukrainy.  Realizacja projektu pozwoliła przybliżyć dzieciom najważniejsze informacje o naszych sąsiadach oraz zintegrować dzieci naszej małej przedszkolnej społeczności.

W ramach projektu:

Dzieci zapoznały się z podstawowymi informacjami o Ukrainie (położenie, flaga, godło, waluta). Wysłuchały Legendy o Św. Mikołaju w języku polskim oraz ukraińskim, poznały podobieństwa i różnice między ukraińskim i polskim dniem św. Mikołaja.  Rozmawiały na temat tradycji i zwyczajów świątecznych w Polsce i na Ukrainie. Wspólnie słuchały i śpiewały kolędy i pastorałki, wysłuchały koncertu muzyki ludowej. Brały udział w warsztatach kulinarnych (lepienie pierogów) oraz w warsztatach plastycznych (papierowe Mikołaje). Zapoznały się z polskimi i ukraińskimi tańcami ludowymi. Nie zabrakło również świątecznych warsztatów artystycznych z udziałem rodziców, na których powstały piękne kartki świąteczne 🙂  Na koniec wszystkie dzieci wzięły udział w konkursie wiedzy o kulturze polskiej i ukraińskiej.