Good Challenge – zadanie na luty

W tym miesiącu tematem przewodnim akcji Good Challenge jest nasza krew. Należy stworzyć plakat (dowolną techniką) pokazujący, jak bardzo potrzebna jest nasza krew, jej regularne badanie oraz dzielenie się nią. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.