“Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

   Rodziców dzieci, które UCZĘSZCZAJĄ OBECNIE DO PRZEDSZKOLA NR 25 i chcą, aby ich dzieci kontynuowały edukację w naszym przedszkolu w przyszłym roku szkolnym czyli od września 2023r. prosimy o wydrukowanie DEKLARACJI O  KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO zamieszczonej poniżej, wypełnienie i przyniesienie do sekretariatu przedszkola w terminie 7-13 marca 2023 r. Druk deklaracji można również pobrać w sekretariacie przedszkola. Niezłożenie wypełnionej deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO