Spotkanie ze strażą miejską
Na spotkaniu z Paniami ze straży miejskiej dzieci wykazały się sporą wiedzą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Miały mnóstwo pytań, na które Panie chętnie odpowiadały.