Pracownicy
nasza kadra
W naszym przedszkolu najważniejsze jest dobro dziecka. Wszyscy pracownicy starają się realizować to hasło w codziennej pracy.

Dziećmi głównie zajmują się nauczyciele:

  • Dyrektor placówki posiada awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego,
  • 3 nauczycielki awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego,
  • 2 nauczycielki awans zawodowy nauczyciela mianowanego,
  • 3 nauczycielki awans zawodowy nauczyciela kontraktowego,
  • Wszystkie Nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz liczne kursy i studia podyplomowe.
Nauczycielki każdego dnia dbają o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci, prowadzą pracę dydaktyczno - wychowawczo- opiekuńczą, przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole i życia w społeczeństwie.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola tj. księgowość, płace, prace biurowe, planowanie posiłków, zaopatrzenie w środki czystości, artykuły spożywcze.

Pozostały personel pomocniczy pomaga w opiece nad dziećmi, dba również o ich bezpieczeństwo, przygotowuje i wydaje posiłki, utrzymuje w czystości pomieszczenia przedszkolne. W obecnej sytuacji (Covid19) systematycznie po zamknięciu przedszkola dezynfekuje i ozonuje pomieszczenia.