KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Jadwiga Misch – nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIELKI

mgr Ewelina Bogacka – nauczyciel dyplomowany
mgr Iwona Strojna – nauczyciel dyplomowany
mgr Irena Stankowska – nauczyciel mianowany
mgr Marta Adamczyk- nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Sokala – nauczyciel mianowany
mgr Justyna Zmudzińska – nauczyciel mianowany
mgr Agata Marecka – nauczyciel mianowany
mgr Izabella Kmiecik – nauczyciel kontraktowy

POMOCE  NAUCZYCIELA

Małgorzata Szymanowska
Monika Przybyłowicz
Małgorzata Osińska
Celina Haenel
Anna Maniak