Rozkład dnia :

GodzinyDziałania
6:00 – 8:00Przyprowadzanie dzieci do przedszkola, czynności organizacyjne, swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze, obserwacje dzieci zajęcia dodatkowe wg harmonogramu.
8:00 – 8:30ćwiczenia poranne zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
8:30 – 9:00czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
9:00 – 9:30śniadanie zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
9:30 – 10:30wspieranie rozwoju dzieci przez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
10:30 – 11:15zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe w sali
11:15 – 11:30czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku
11:30 – 12:00obiad
12:00 – 13:00
Zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy swobodne w sali lub leżakowanie w oddziale najmłodszym
13:00 – 13:30
Odpoczynek przy bajce czytanej przez nauczyciela, przy muzyce poważnej, relaksacyjnej, przygotowanie do obiadu zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
13:30 – 14:10
II obiad zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
14:10 – 17:00Odbieranie dzieci z przedszkola, zabawy swobodne na dywanie i przy stolikach, praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze, obserwacje dzieci, czynności porządkowe i organizacyjne zajęcia dodatkowe wg harmonogramu