Aktualności
Co nowego?
03
07-2020

Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021


Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną przedszkole funkcjonuje w szczególnym reżimie sanitarnym (zgodnie z wytycznymi GIS) i w związku z powyższym na dzień dzisiejszy nie jest możliwe zorganizowanie zajęć adaptacyjnych dla dzieci.
O wszelkich zmianach będziemy Państwo informować na bieżąco.

19
06-2020

Szanowni Rodzice


Poniżej w załącznikach umieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje dla Państwa dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu        w okresie wakacyjnym, w trakcie trwania pandemii COVID-19: Po zapoznaniu się z treścią dokumentów prosimy o dostarczenie podpisanego oświadczenia
do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce


Oświadczenie rodziców
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Procedury bezpieczeństwa
17
06-2020

Informacja w sprawie rekrutacji uzupełniającej do przedszkola na rok szkolny 2020/2021


Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikiem o spełnianiu kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz oświadczeniami można składać od 22.06.2020 r do 25.06.2020 r. drogą elektroniczną (skan dokumentów)na adres p25@poznan.interklasa.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na ogrodzeniu przedszkola.

Dnia 03.07.2020 r.o godz. 12.00 zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych do przedszkola lista dzieci zakwalifikowanych
i lista dzieci niezakwalifikowanych. Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest tożsame z jego przyjęciem. Aby dziecko zakwalifikowane zostało przyjęte do przedszkola należy w dniach 03-07.07. 2020 r. złożyć pisemne oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia.

Dnia 09.07.2020 r. o godz. 12.00 zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do przedszkola.


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola z załącznikiem

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Potwierdzenie woli

05
06-2020

Szanowni Rodzice


 Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z COVID-19 wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy przedszkola, także w miesiącach wakacyjnych tj.lipcu i sierpniu 2020r.
Przedszkole Nr 25 będzie czynne 6 tygodni w terminie od 1 lipca 2020 do 11 sierpnia 2020r. i opieką będą objęte wyłącznie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w związku z maksymalnym zabezpieczeniem zdrowia dzieci, rodziców i pracowników.
Od 12 - 31 sierpnia 2020r. nie będzie możliwości zapisania dziecka do innego przedszkola.
W tym roku nie będzie również elektronicznego zapisywania dzieci na „dyżur” wakacyjny.
Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, w okresie wakacyjnym możemy przyjąć ograniczoną liczbę dzieci, w naszej placówce jest to maksymalnie 30 dzieci i nadal będą obowiązywały dotychczasowe procedury bezpieczeństwa dostępne dla Państwa na stronie internetowej Przedszkola Nr 25.
Aby zapisać dziecko na okres wakacyjny w wyznaczonym terminie funkcjonowania przedszkola należy wypełnić: „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym” zamieszczoną w załączniku i przesłać skanem na adres e-mail p25@poznan.interklasa.pl lub dostarczyć do przedszkola zachowując określone procedury bezpieczeństwa do dnia 19 czerwca 2020r.
W przypadku przyjęcia dziecka w okresie wakacyjnym zobowiązani będziecie Państwo do złożenia stosownego oświadczenia
o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu w trakcie epidemii COVID -19. Oświadczenie rodzica, o którym mowa wyżej będzie dostępne na stronie internetowej przedszkola w późniejszym terminie.
O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na stronie internetowej przedszkola, informacje udzielane będą również
w sekretariacie Przedszkola nr. 25 pod numerem telefonu: 61 866 59 57
Dyrektor Przedszkola Nr 25 Jadwiga Misch

Karta zgłoszenia dziecka

 

17
04-2020
Szanowni Państwo.
Pod poniższym linkiem znajdą Państwo informacje na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

https://view.genial.ly/5e973be9fd084a0da9640e6e/presentation-pomoc-psychologiczno-pedagogiczna