Aktualności
Co nowego?
01
06-2020
15
05-2020

Szanowni Rodzice


Poniżej w załącznikach umieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje dla Państwa dotyczące powrotu dzieci do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19: po 24 maja.


Na stronie Miasta jest również umieszczony Informator do Rodziców pod linkiem:
https://www.poznan.pl/mim/oswiata

Pismo dyrektora do rodziców
Ankieta do rodziców
Oświadczenie rodziców
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Procedury bezpieczeństwa
05
05-2020

Drodzy Rodzice


Uprzejmie informuję, że za zgodą organu prowadzącego i zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Poznania Przedszkole Nr 25 pozostaje zamknięte do 24 maja 2020r.


Dyrektor Przedszkola Nr 25
Jadwiga Misch
20
04-2020

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH ORAZ DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 25 NA ROK SZKOLNY 2020/2021Lista

Lista2
20
04-2020

Szanowni Rodzice


    Uprzejmie informujemy, że w dniach 22 czerwca do 25 czerwca 2020 r. trwać będzie postępowanie dotyczące rekrutacji uzupełniającej dla dzieci, które nie brały udziału w postępowaniu podstawowym. W dniu 3 lipca 2020 r., o godzinie 12 zostana podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną wyniki rekrutacji uzupełniającej.


W późniejszym czasie podamy na stronie internetowej datę spotkania organizacyjnego z rodzicami dzieci nowoprzyjetych  do przedszkola oraz terminy spotkań adaptacyjnych.

17
04-2020
Szanowni Państwo.
Pod poniższym linkiem znajdą Państwo informacje na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

https://view.genial.ly/5e973be9fd084a0da9640e6e/presentation-pomoc-psychologiczno-pedagogiczna

09
04-2020

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkolaZgodnie z harmonogramem rekrutacji ogłaszamy listę dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530), (…) §11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.(…).

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola


Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnymJednocześnie informujemy, że w systemie NABÓR została uruchomiona opcja elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka, kierowana do rodziców, którzy elektronicznie wypełnili w systemie Nabór podanie.
W załączeniu Instrukcja.Instrukcja -elektroniczne potwierdzenie woli


26
03-2020
Informacja Wydziału Oświaty Miasta Poznania
w sprawie rekrutacji do przedszkoli.  W związku z wprowadzeniem przez rząd RP dalszych ograniczeń dotyczących przemieszczania się nie będzie dyżurów w przedszkolach i szkołach podstawowych w celu odebrania od Rodziców dokumentów w rekrutacji do przedszkoli.

Przyjmujemy, że przesłane skany dokumentów będą wypełniały na ten szczególny moment zapis o dostarczeniu dokumentów.

Prosimy o sprawdzenie czy wysłaliście Państwo komplet dokumentów, oczywiście najważniejszy jest skan podpisanego wniosku, zaświadczeń i oświadczeń.

Jeśli nie mogliście Państwo, z przyczyn od Was niezależnych, dostarczyć zaświadczenia z zakładu pracy prosimy o przesłanie mailowo do przedszkola oświadczenia, że ten dokument będzie dostarczony później.

Jeśli ktoś wypełnił wniosek wyłącznie elektronicznie w systemie NABÓR i nie wysłał skanu musi tego dopełnić do piątku 27 marca. Skan podpisanego wniosku należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Data i sposób ogłoszenia listy zakwalifikowanych będzie potwierdzony w późniejszym terminie z uwagi na wprowadzone zasady przemieszczania się.
26
03-2020
SZANOWNI RODZICE

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola prawidłowo odczytała intencje wymagań w edukacji na odległość proponując dzieciom za Państwa pośrednictwem różnorodne zabawy i zadania w tym trudnym kryzysowym dla wszystkich czasie.
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się poradnik „Kształcenie na odległość”, gdzie we wstępie czytamy:
…” Przygotowaliśmy poradnik, który zawiera wskazówki oraz inspiracje dotyczące kształcenia na odległość. Dyrektorzy dowiedzą się z niego, jak w praktyce organizować naukę zdalną. Z kolei nauczyciele znajdą w informatorze wskazówki dotyczące komunikacji z uczniami i odpowiedniego przygotowania materiałów edukacyjnych dla uczniów. Uczniowie i rodzice otrzymają natomiast informacje w zakresie samokształcenia oraz organizacji nauki w domu…”
W celu rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących przesyłanych zabaw i zadań bardzo proszę o zapoznanie się z rozdziałem mówiącym o wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
Życzę zdrowia i dużo radości w trakcie zabaw z Waszymi „Naszymi” przedszkolakami.
Z wyrazami szacunku
Jadwiga Misch


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach nie oznacza że dzieci i najmłodsi uczniowie przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia.
W tym czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, trzeba realizować konkretne zadania zapisane w podstawie programowej.
      W tym celu nauczyciele powinni zadbać o kontakt z rodzicami, wykorzystując np.:

a. stronę internetową przedszkola / szkoły,

b. komunikatory, profile przedszkoli, szkół,

c. kontakt telefoniczny lub emailowy


Obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców – w warunkach edukacji w domu rodzinnym.


PRZEDSZKOLE


     Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane.

     Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk.

Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.


     Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola/szkoły lub innej formy komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom:

a. propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub
eksperymentów;

b. konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatną do realizowanego programu;

c. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;

d. linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line.

     Materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych. Istotną rolę w tworzeniu warunków do edukacji przedszkolnej w domu, odgrywa współdziałanie nauczycieli z rodzicami.

     Pamiętajmy, że wspieranie aktywności dzieci nie jest zadawaniem zadań i ćwiczeń do obowiązkowego wykonania. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
12
03-2020

Komunikat dla Rodziców grupy IV
Rodziców dzieci z zerówki prosimy o wejście w zakładkę naszej grupy, gdzie można pobrać codziennie nowe materiały dydaktyczne dla dzieci (karty pracy) oraz opracowanie dla rodziców.