Balik Karnawałowy

Z uwagi na dużą absencję chorobową dzieci we wszystkich grupach przesunięty został termin baliku karnawałowego na dzień 9 luty 2024 r. w godzinach przedpołudniowych. Dzieci prosimy przyprowadzić do przedszkola już przebrane.